Reactie Groen op aanslagen in Parijs

“Mensen aanvallen, angst en terreur zaaien is totaal verwerpelijk. De terreur is niets ontziend, treft iedereen en maakt iedereen tot slachtoffer. Tegen zo’n gruwel moeten we nog beter de veiligheid van onze burgers garanderen, en als samenleving onze menselijkheid benadrukken. We moeten ons allen samen verzetten tegen de haat en de polarisatie waarop terrorisme teert. Onze democratie moet zich verdedigen tegen elke vorm van extremisme, fanatisme en totalitarisme”, verklaart Groen-voorzitster Almaci.  

Meyrem Almaci brengt opnieuw het citaat van de Noorse premier Jens Stoltenberg na de aanslagen in Oslo en Utoya in gedachte: ‘Het antwoord op geweld is nog meer democratie. Nog meer menselijkheid. Echter nooit naïviteit’.

"Een hoopgevend teken zijn de afkeurende reacties over alle gemeenschappen en grenzen heen. Dit gaat niet over religie of afkomst, dit gaat over het onderscheid tussen terroristen die onschuldige mensen doden en alle anderen die dat wrede geweld veroordelen,” besluit de voorzitster van Groen.

Bevoegdheden

http://www.gastvrijegemeente.be/
Een gezond leefmilieu is een basisrecht. Elke mens heeft het recht om in een gezonde omgeving geboren te worden, op te groeien en te leven.
11.11.11 campagne 2015 Rond 11 november trekken duizenden vrijwilligers de straat op voor de 11.11.11-campagne. Elk jaar weer levert dat een hele waaier aan activiteiten op. Dit jaar supporteren de 11.11.11 vrijwilligers voor 'Sociale Bescherming Voo
Ons energieverbruik terugschroeven is hoogdringend, en niet moeilijk.
Van 30 november tot en met 12 december 2015 vinden in Parijs de internationale klimaatonderhandelingen plaats.

Actueel

Iedereen welkom op "WINTERVUUR" Achter de Bistlokalen 8 Januari 2017 van 15h tem 18h 


Deze mensen zetten de schouders onder Fietspunt. - Foto De Freine

Goed nieuws voor de gebruikers van het intergemeentelijke Fietspunt van Mortsel, Hove, Lint, Boechout en Kontich. Het blijft verder bestaan en...

Knap filmpje ( de moeite om volledig te bekijken in de link die erbij is ).

De mensen achter de cijfers, de verschrikkelijke verhalen, de dankbaarheid voor veiligheid, angst om teruggestuurd te worden ... Gewoon mensen zoals jij en...